Teknik

Utrustning och teknik
Den teknik som vi använder vid stenspräckning är PowerTools elektriskt aktiverade krutladdningar som laddas i borrade hål i objektet som skall spräckas. För att så god effekt som möjligt skall uppnås, packas fuktig sand i hålet. När sedan patronen skjuts av, bildas ett tryck nere i borrhålet som gör att objektet spricker. Patronerna finns i olika storlekar beroende på objektets storlek och det är även möjligt att skjuta flera hål på samma gång för ökad spräckeffekt i större objekt.

Vad, var och när?
Tekniken lämpar sig väl för att spräcka stenblock och bergklackar, större stenar och betong mm. Eftersom krutladdningens vibrationer klingar ut väldigt snabbt, (brinnhastighet för krutladdningen är 450 m/s, traditionell dynamit ca. 6000 m/s) kan man även använda tekniken i känsliga områden såsom nära husgrunder, vattenledningar, i källare etc. Det uppstår alltså inga farliga vibrationer i omkringliggande objekt och dyra efterbesiktningar kan därför undvikas.

Även mindre stenar och uppstickande klackar i gräsmattan etc. är lämpliga att skjuta bort med denna metod. Perfekt metod när för stora stenar och bergklackar sätter stopp för poolbygget, altanen eller carporten. Stenspräckning är även möjligt under vattenytan.

Stenspräckning med vår metod går att genomföra året runt, oavsett väder och temperatur.

Fördelar
Stenspräckning är säkrare, tystare och billigare än traditionell sprängning. Snabbare, billigare och effektivare än kemisk spräckning med exempelvis Snigeldynamit och mycket arbetssparande jämfört med bilning eller kilning.

För mer information, tveka inte att kontakta oss för rådgivning och prisindikation för just Ditt projekt.

Facebook

Gilla & följ Mathias Stenspräckning på Facebook:

Klicka här:

Kontakt
Kontakta gärna oss för vidare information:
Mathias Stenspräckning
Mathias Manneklint
0739-593 716
info@mathias-stensprackning.se

Antal besökare: