Frågor & svar

Här finns en samling frågor och svar på de vanligaste frågeställningarna som kan dyka upp. Om Du undrar något som inte finns med i listan, skriv då ett inlägg, skicka ett mail eller ring oss så svarar vi på Dina frågor!

 • 1. Är det säkert att spräcka med krut?
  Svar: Ja, det är det. Krutspräckning har stora fördelar jämfört med sprängning med t.ex. dynamit. Krutspräckning sker med avsevärt lägre explosionshastighet och reglerade maximala laddningsstorlekar, varför spräckningsprocessen är säkrare och lättare att kontrollera. Krutpatronerna är kapslade och kan endast tändas med tändhatt som aktiveras elektriskt. Patronerna är ej känsliga att hantera eller frakta.
 • 2. Vad krävs för tillstånd?
  Svar: Den som skjuter måste genomgått PowerTools utbildning för stenspräckning och därmed ha spräckkort. Denna utbildning har vi. I övrigt krävs inga tillstånd om spräckplatsen ligger utanför kommunens planlagda område. Ligger platsen inom planlagt område ansöker vi om tillstånd för stenspräckningen. Du som kund behöver inte tänka på några tillstånd alls.
 • 3. Behöver man besikta omkringliggande fastigheter efter skjutning?
  Svar: Nej, inga dyra efterbesiktningar krävs. Tack vare att vibrationerna hos krutladdningen är mindre och klingar ut så snabbt så finns det aldrig någon risk att omkringliggande bebyggelse kan skadas. Därför kan man även spräcka sten som ligger precis intill husgrunder, känsliga ledningar, i källare etc. Se mer information under Tekniksidan.
 • 4. Hur går spräckningen till, vad kan jag göra själv?
  Svar: Normalt kommer vi till platsen och tittar vad som skall göras. Därefter bestämmer vi när jobbet kan genomföras. Desto mer Du som kund vill göra själv, desto billigare blir det. Vi borrar alltid hålet/hålen, adapterar laddningarna, täcker med belastningmatta och skyddsduk samt avfyrar skottet.
 • 5. Hur mycket för- och efterarbete krävs?
  Svar: För att effekten av spräckningen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att stenblocket eller klippan har minst en (helst fler) fri sida som den kan expandera ut mot. För en större sten i gräsmattan är det en bra idé att försöka gräva runt så mycket som möjligt för att frilägga den. Stenen behöver dock inte friläggas helt. Efter spräckningen krävs naturligtvis undanplockning av stenskärvorna. Ju fler hål och laddningar man använder, desto mindre blir stenskärvorna som skall tas bort efteråt. För- och efterarbetet kan Du som kund med fördel göra själv för att spara pengar.
 • 6. Vad kostar det?
  Svar: Det är svårt/omöjligt att svara på eftersom varje projekt är unikt, men generellt kan man säga att sten- och bergspräckning med denna metod är fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv jämfört med exempelvis dynamit. 
  Normalt tar vi ut en startkostnad och därefter debitering per påbörjad halvtimme. Kostnad för använda patroner tillkommer.
Facebook

Gilla & följ Mathias Stenspräckning på Facebook:

Klicka här:

Kontakt
Kontakta gärna oss för vidare information:
Mathias Stenspräckning
Mathias Manneklint
0739-593 716
info@mathias-stensprackning.se

Antal besökare: